Administratie verzorging, deze dienstverlening valt niet onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT)

Administratieve dienstverlening

Als ondernemer is het belangrijk uw administratie op orde te hebben. De informatie die u nodig heeft voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat.
De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris, wagenpark en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers. Daarnaast heeft u als ondernemer ook te maken met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bankiers, leasemaatschappijen en niet te vergeten de belastingdienst.

Wist u bijvoorbeeld dat de belastingdienst als voorwaarde heeft gesteld dat u als ondernemer uw basisadministratie minimaal 7 jaar dient te bewaren?
Daarnaast dient uw administratie als basis voor de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en uw belastingen naar de winst (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting). Kortom, tal van zaken waaruit blijkt hoe belangrijk een deugdelijke administratie is. Wij kunnen het ons echter voorstellen dat u als ondernemer niet voldoende tijd beschikbaar heeft om naast uw eigen werkzaamheden ook een dergelijke administratie bij te houden.
Administratiekantoor van der Linden BV biedt administratieve dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Wij verwerken uw administratie en begeleiden u hierbij. De basis van een gezond bedrijf is een zorgvuldige administratie. Naast een accurate boekhouding kunt u rekenen op een persoonlijk advies.

U kunt bij ons terecht voor:

 • het opzetten en inrichten van uw administratie
  • het verzorgen van uw financiële administratie
  • het verzorgen van uw jaarstukken
  • het verzorgen van uw loonadministratie
 • het verzorgen van uw aangiften omzetbelasting
  • het verzorgen van uw aangiften inkomstenbelasting
  • het verzorgen van uw aangiften vennootschapbelasting
 • het beoordelen van uw administratie
  • administratieve ondersteuning
  • advisering en begeleiding m.b.t. software boekhoudpakket

De tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw wensen.
Het verzorgen van uw complete administratie inclusief aangiften omzetbelasting en  inkomstenbelasting met jaarstukken kan vanaf  € 100,00 per maand exclusief BTW.
Dit tarief is afhankelijk van de grote van uw administratie.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende offerte

Voor Particulieren

– aangifte inkomstenbelasting
– voorlopige teruggaaf
– huurtoeslag
– zorgtoeslag
– kinderopvangtoeslag
– aangifte erfbelasting en schenkbelasting

Vraag naar onze tarieven.