Na bijna 34 jaar in de verzekeringswereld actief te zijn geweest, wordt het voor ons tijd om wat minder te gaan werken. Om deze reden hebben wij besloten om het verzekeringsgedeelte van ons kantoor m.i.v. 1 juli 2021 over te dragen aan Perrée en Partners.Wij menen in Perrée en Partners een kantoor gevonden te hebben dat kan zorgdragen voor eenzelfde service als u van ons gewend bent.

Wij blijven administraties en belastingaangiftes verzorgen en ook voor hypotheken en financiële planning blijft u bij ons terecht kunnen.

Wij hebben advies en persoonlijke begeleiding altijd erg belangrijk gevonden. Door de jaren heen hebben wij lange relaties met onze klanten mogen koesteren en nieuwe klanten mogen verwelkomen. We beseffen dat dit heel bijzonder is en zijn daar dankbaar voor.Het post en kantooradres voor verzekeringen zal per 1 juli 2021  veranderen in Bilderdijklaan 23, 5611 NG te Eindhoven. Ook bereikbaar via email adres: klantteamb@perreepartners.nl of tel. 040 – 3031873.

Uw verzekeringen worden ongewijzigd voortgezet bij de huidige verzekeraars, die ook de incasso van de premies verrichten, zoals u gewend bent. Inhoudelijk verandert er dus voor u als klant niets, behalve dan dat de collega’s van Perrée en Partners het nieuwe aanspreekpunt zijn.Contractueel hebben wij vanzelfsprekend over de bescherming van klantgegevens goede afspraken gemaakt (in lijn met de AVG). Indien u niet eens bent met het delen van uw klantgegevens kunt u dat per email aan ons kenbaar maken binnen 14 dagen na dagtekening van dit bericht.

Tenslotte willen wij u hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in ons heeft gehad.