DIENSTVERLENINGSDOCUMENT HYPOTHEKEN

Inleiding

U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening.
Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies, maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening aanvraagt.

Middels dit dienstverleningsdocument informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.

Onze dienstverlening in vijf stappen

U hebt een zeer ruime keuze uit hypothecaire geldleningen.  Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het uiterst belangrijk dat u die vorm kiest die nu, maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan de hypothecaire geldlening, maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan.

Het is onze taak u te helpen die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij een procedure die bestaat uit vijf stappen:

Stap 1:           Inventariseren

Wij beginnen ons advies met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij bespreken wij onder andere uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uiteraard uw financiële situatie. Daarnaast inventariseren wij in dit gedeelte van ons adviesgesprek waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt.

Stap 2:           Analyseren

Op het moment wij een goed beeld hebben van uw wensen en uw situatie nu en in de toekomst, gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat wij denken dat de voor- en nadelen van deze mogelijkheden zijn.

Stap 3:           Advies

Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij tot een concreet advies. In dit advies geven wij precies aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities volgens ons goed past bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 4:           Bemiddeling

Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5:           Nazorg

Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, u blijven adviseren. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht, maar ook kunnen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan altijd in de loop der tijden veranderen.

Tijdbesteding

Om u goed te kunnen adviseren, zullen wij hiervoor de nodige tijd investeren. Het exacte aantal uren hangt natuurlijk sterk af van uw persoonlijke situatie, maar ook van de hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest.

Wij hebben voor u een voorbeeld gemaakt waaruit deze verschillen blijken. Hieronder ziet u een tabel. In deze tabel hebben wij per hypotheekvorm aangegeven wat de gemiddelde tijdbesteding is die wij bij een hypotheek . Tevens treft u aan wat gemiddeld de beloning is die wij voor deze werkzaamheden ontvangen.

Hypotheekvorm Tijdbesteding Minimale
kosten
Maximale kosten
Aflossingsvrije hypotheek 15 tot 20 uur € 2.000 € 2.000
Annuïtair / lineair hypotheek 20 tot 40 uur € 3.000 € 4.000
Belegging /spaar hypotheek 20 tot 40 uur € 3.000 € 4.000
Fiscaal gefaciliteerd spaarproduct 1 tot 20 uur €  150 € 3.000

Beloning

Voor onze dienstverlening brengen wij aan u een vast honorarium in rekening van € 130,00 per uur of een vooraf afgesproken vaste beloning .
Externe kosten, zoals kosten van een eventueel benodigd taxatierapport belasten wij aan u door. Voor het door u aan ons kantoor verschuldigde honorarium ontvangt u een factuur.